Видеонаблюдение и контрол на достъпа

 

 

Политика на ТрУ, относно използването на видеонаблюдение

Процедура за контрол на достъпа в структурните звена на ТрУ

 

Декларация ЛД Видеонаблюдение

Декларация ЛД Видеонаблюдение – профилактично обслужване на пожароизвестителна инсталация

Comments are closed