Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния и преподавателския състав в Тракийски университет   

Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния и преподавателския състав в Тракийски университет   

Comments are closed