График и такси за провеждане на  изпити 2020 г.

График за провеждане на предварителни изпити

График за провеждане на редовни изпити

Такси за кандидатстване за учебната 2020/2021 г.:

Comments are closed