График и такси за провеждане на  изпити

График за провеждане на предварителни изпити

График за провеждане на редовни изпити

Такси за кандидатстване за учебната 2019/2020 г.:

Comments are closed