Договор за съфинансиране на научен форум на тема „Функционална диагностика и лечение на намеления слух (Hearing Loss – Functional Diagnostic and Treatment)“ Процедура за подкрепа на международни научни форуми , првеждани в България и Протокол №3 от 28.04.2014г. От работата на Кмисията за подбор на предложенията., Медицински факултет на Тракийски университет

Международна научна конференция, на която основни организатори са Тракийски университет Стара Загора със съдействието на Факултета по дентална медицина, Медицински Университет Варна. Участват лектори от Франция, Италия, Германия, Гърция, Турция, Сърбия, Македония и България.

Comments are closed