Доктор на науките – архив 2014 г.

30.05.2014 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Птицевъдство”, професионално направление 6.3.Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Доц. д-р  Атанас Генчев Генчев,  катедра „Животновъдство-непреживни и други животни ” на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Марин Колев Кабакчиев

 2. Рецензия на Проф. д-р Митко Тодоров Лалев

 3. Рецензия на Доц. дсн Димитър Николов Белоречков

 4. Становище на Доц. д-р Димитрина Алексиева Дрбохлова

 5. Становище на Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 6. Становище на Проф. дсн Димо Стефанов Пенков

 7. Становище на Доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова

Автореферат


 

28.01.2014 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3.Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Доц. д-р  Живка Илиева Герговска,  катедра „Животновъдство-преживни животни и млекарство ” на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

 2. Рецензия на Проф. д-р Васил Стоименов Николов

 3. Рецензия на Проф. дсн Цонка Пеева Николова

 4. Становище на Проф. дсн Радослав Иванов Славов

 5. Становище на Проф. д-р Светлин Генов Танчев

 6. Становище на Проф. дсн Видьо Стоянов Видев

 7. Становище на Доц. д-р Вацлав Дрбохлав

Автореферат

Comments are closed