Доктор на науките – архив 2016 г.

27.10.2016 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Растениевъдство“ , Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Проф. д-р Свилен Пенчев Райков, катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на Факултет по Природни науки при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Рецензии и становища

  1. Рецензия на проф. дсн Димитър Христов Павлов
  2. Рецензия на проф. дсн Веско Радионов Блажев
  3. Рецензия на проф. д-р Иван Дянков Пачев
  4. Становище на доц. д-р Кукла Стойнова Учкунова
  5. Становище на доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
  6. Становище на доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
  7. Становище на доц. д-р Грози Делчев Делчев

Автореферат

 


 

 

Comments are closed