Документи за общежитие до 31.05.2019 г.

На вниманието на всички студенти!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ В ПЕРИОДА ОТ 24 АПРИЛ ДО 31 МАЙ 2019  ГОДИНА.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ ДОМАКИНА НА ОБЩЕЖИТИЕТО ИЛИ ПРИ ИНСПЕКТОР СБВ В СТАЯ № 200 НА РЕКТОРАТА, СТУДЕНТСКИ ГРАД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление-декларация по установен образец

Забележка: Заявление-декларация може да получите на портала на студентското общежитие, където живеете или в Учебен отдел стая № 200 на Ректората.

Справки на тел.: 042 699 209

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

Comments are closed