Домови съвети

 Домови съвети за учебната 2014-2015 г.

  

Студентско общежитие – №  3

Адрес: Стара Загора 6000

Кв. „Казански” бл.19

Тел.: 042 671 108

ds_blok3@abv.bg

Студентско общежитие – № 2

Адрес: Стара Загора 6000

Ул. „Армейска” № 16

Тел.: 042 601 722

ds_blok2@abv.bg

Студентски общежития – №  5,  6 и 7

Адрес: Стара Загора 6000

Студентски град

Тел.: 042 672 964

ds_blok6@abv.bg

Студентски общежития – №  8

Адрес: Стара Загора 6000

Студентски град

Студентско общежитие – №  1 (ДИПКУ)

Адрес: Стара Загора 6000

Ул.”Мусала” 32

Тел.: 042 62 98 69

ds_blok1@abv.bg

Comments are closed