Доставката на минерални торове и препарати за растителна защита, обособени в позиции, необходими за дейността, осъществявана от Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора” – открит конкурс по чл. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Техническо задание

Документация

Обявление

Решение

Comments are closed