Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техниказа нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – чл. 3 от НВМОП 

Comments are closed