Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура за модернизация на образователния процес във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” – открит конкурс по чл. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

 

 

Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос

Comments are closed