Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена

Доставките са обособени в позиции, както следва: Позиция № 1. „Доставка на място на дизелово гориво” и Позиция № 2. „Безкасово зареждане на служебни автомобили с бензин А95Н, А98Н, дизелово гориво, газ – пропан-бутан” – открита процедура чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки

Документация

Обявление

Решение

Писмо цена

Comments are closed