Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора, обособени в отделни позиции – открит конкурс

Техническо задание

Документация

Обявление

Решение

Comments are closed