Европа в моя регион

На 05.07.2017 Тракийски университет отбеляза своето заслужено място в картата на кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“. Кампанията се организира в рамките на Европейския съюз и насърчава гражданите да открият европейски проекти в близост до тях, финансирани с европейски средства.

Своят принос към инициативата дадоха доц. д-р Стефка Атанасова, Аграрен факултет с проект AGROF-MM – Erasmus + KA 2; ас. Йоана Петрова, Ветеринарномедицински факултет с проект PRIMTRAIN – COST Action 15131; проф. д-р Татяна Влайкова, Медицински факултет с проект "Developmental origins of chronic lung disease (CLD)" – COST Action BM1201; проф. д-р Галя Кожухарова, ДИПКУ с проект EMPAQT – Erasmus+ KA Support for policy reform, и доц. д-р Дарина Заимова с проект C-Bird – Maria Curie IAPP.

 

Презентации:

„AGROF-MM – проект за развитие на агролесовъдството като система за ефективно и екологично селско стопанство“ – доц. д-р Стефка Атанасова, Аграрен факултет

„COST – Нови знания, нови запознанства, нови емоции“ – ас. Йоана Петрова, Ветеринарномедицински факултет

„COST Акция BM1201 "Developmental origins of chronic lung disease (CLD)" – възможности за споделяне и обмяна на знания и умения и за съвместни научни изследвания“ – проф. д-р Татяна Влайкова, Медицински факултет

„ЕМПАКТ – Превенция на ранно отпадане от училищата. Цели, дейности, напредък“ –  проф. д-р Галя Кожухарова, ДИПКУ

„C-BIRD проект – сътрудничество между академия и бизнес за устойчиви селски райони“ – доц. д-р Дарина Заимова, Стопански факултет

Програма

Постер

Comments are closed