Езикови курсове

1.    Курс за следдипломна квалификация „Английски език ниво „В1+”, съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум 500 часа.

Курсът е предназначен за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ, както и за външни лица.

За участниците – преподаватели, докторанти, служители на Тракийски университет, времето за посещение на курса се счита за работно време.

След успешно приключване на обучението се издава свидетелство за езикова квалификация

2.    Курс за следдипломна квалификация „Английски език ниво „В2”, съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум 150 часа.

Курсът е предназначен за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ, както и за външни лица.

Обучението се провежда извън работно време.

След успешно приключване на обучението се издава свидетелство за езикова квалификация

3.    Курс за следдипломна квалификация „Английски език” групова форма на обучение, хорариум 80 часа.

Курсът е предназначен за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ, както и за външни лица.

Обучението се провежда извън работно време

 

Езиковите курсове за следдипломна квалификация се провеждат в Ректорат на Тракийски университет.

Документ за кандидатстване – Заявление по образец.

За допълнителна информация:

Тракийски университет, Ректорат, Отдел СДК, гл.експ. Мария Петрова-Караенева, тел. 699-207, e-mail: mkaraeneva@uni-sz.bg

 

 

Заявление В1

Заявление В2

Заявление англ. 80 ч.

 

 

Comments are closed