Записване на студенти

Времето и мястото за записване за студент на Тракийски университет зависи от това към коя категория принадлежи кандидата:

  1. Записването на кандидатите за подготвителната година, през която се изучават български език и специализирани предмети на български език, се извършва при самото подаване на документите за кандидатстване.
  2. Записването на студентите, които са вече преминали подготвителна година и имат свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище, и желаят да продължат обучението си на български език, се извършва веднага или на следващия ден след тяхното класиране в избраната специалност.
  3. Записването на студентите, желаещи да се обучават на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), се извършва веднага или на следващия ден след тяхното класиране в избраната специалност, т.е. записването стартира от 31 август и крайният срок за записване на класираните на първо класиране кандидати, е 8 септември. 

При записването си, студентите трябва да платят таксата за обучение за първия семестър на учебната година. (Отнесете се към линка „Такси за обучение и Банкови сметки“.)

 

Записването се извършва във факултета, в който е приет студента съгласно следната таблица:

Адреси за записване на новоприети студенти

 

Факултет/Филиал/Колеж

Адрес

Телефон/факс

Аграрен факултет

Гр. Стара Загора, Студентски град, ет. 4, стая 408

тел.: 042/ 699 304

тел./факс: 042/ 670 942

Ветеринарномедицински факултет

Гр. Стара Загора, Студентски град, ет. 5, стая 583

тел.: 042/ 699 500; 699 504

тел./факс: 042/ 670 624

Медицински факултет

Гр. Стара Загора,  ул. „Армейска” 11, ет. 1, стая 4

тел.: 042 600705

тел.: 042 666204

тел./факс: 042/ 600 705

Педагогически факултет

Гр. Стара Загора, ул. „Армейска” 9, ет. 2, стая 210

тел.: 042/ 613 762; 613 763

тел./факс: 042/ 630 610

Стопански факултет

Гр. Стара  Загора, Студентски град, ет. 1, Деканат

тел.: 042/ 699 400, 699 405

факс: 042/ 633 226

Факултет „Техника

и технологии” – Ямбол

Гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” 38, ет. 2

тел.: 046/ 669 149

Медицински колеж

Гр. Стара Загора , ул. „Армейска” 9,

ет. 3, Канцелария на колежа

тел.: 042/ 601 721

тел./факс: 042/ 600 755

 

Филиал – Хасково

Гр. Хасково,  бул. „Съединение” 48, ет. 2

тел./факс: 038/ 664 375

 

 

 

Comments are closed