За мобилностите по договор за 2020-2021-30.09.2022 акад.години

 Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+" в ТрУ (промени за 2019 г.)

  Правила "Еразъм+" в ТрУ – подробни процедури

Във връзка с пандемията COVID-19, срокът за реализиране на мобилностите по проекта за 2020-2021 г. на програма “Еразъм+” КА103 се удължава до 30.09.2022 г. включително, което означава, че мобилностите следва да приключат не по-късно от 30.09.2022 г.

Съгласно насоките на ЕК за отчитане на планираните мобилности, моля да имате впредвид следната информация от ЕК:

  • Отложена мобилност е мобилност, която не се е състояла, участникът е направил разходи за нея, но ще се състои на по-късен етапЗа отложена мобилност се задават датите на новия период. Ако към момента не са ясни точните дати, конкретният период на мобилността следва да се уточни с участника и приемащата организация. Участниците, чиито мобилности са отложени, ще получат автоматична покана за попълване на индивидуален отчет след крайната дата на новия период;
  • Отменена мобилност е тази мобилност, която поради извънредната ситуация не се е състояла и няма да се осъществи изобщо, но участникът е направил разходи за нея (билети, квартири и др.), които не може да възстанови или частично е възстановил. Тази мобилност се отчита при спазване изискванията за форсмажорни обстоятелства. Участниците, чиито мобилности са отменени, не трябва да попълват индивидуален отчет

 >> Студентска мобилност (обявата)

Студентска мобилност (обявата) – допълнително класиране

Student mobility – Application

 размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Резултати:

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 2 класиране (летен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 3 класиране (летен семестър)

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

 – размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

         Резултати:

– Мобилност на персонала – 1 класиране

– Мобилност на персонала – 2 класиране

 

 

Comments are closed