Учебни корпуси

Обучението на студентите се провежда в 16 учебни корпуси с 456 модерни лекционни и компютърни зали, 330 зали за семинари и практически упражнения, езикови лаборатории, клиники и др.

На университетско ниво са създадени общо 20 научно-изследователски и диагностични лаборатории в различните научни направления.

SHEMA - tru -

Comments are closed