Академичен технологичен комплекс

Академичен технологичен комплекс /АТК/ е обслужващо звено на Тракийски университет, осигуряващо учебния процес и практическото обучение на студентите, както и научноизследователската дейност в Университета, осъществява научно-производствена дейност, внедрява научни постижения, разработки и реализация на проекти. АТК съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет в рамките на общия бюджет на ТрУ. Органи за управление на АТК са Управителен съвет и Директорски съвет

 

д-р Емил Димитров

Директор на АТК:

тел.: 042/ 699 258

моб.: 0884 276 036 

e-mail: atk@trakia-uni.bg

 

 

Comments are closed