Музейна сбирка на ветеринарното дело в България

Музейната сбирка е създадена от д-р Тодор Стаматов – дългогодишен историограф на ветеринарномедицинската професия. Открита е официално на 12.06.1978 г. в гр. Варна.

Няколко години по-късно, през 1987 г., Музейната сбирка е актуализирана и разширена по случай 100-годишнината на ветеринарната служба във Варна.

Със заповед №932432 от 10.03.2010 г. на министъра на МЗХ, Музейната сбирка е пребазирана във Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, като през следващите три години е обогатена с допълнителни експонати и тематични единици.

Официалното откриване на Музейната сбирка на ветеринарното дело в България на територията на Тракийски университет се състоя на 30.05.2013 г. по повод деветдесетата годишнина от основаването на Ветеринарномедицински факултет.

Посетителите на Музейната сбирка могат да видят оригинални и атрактивни експонати, свързани с историята и цялостното развитие на ветеринарната медицина у нас:

  • Висше ветеринарномедицинско образование;
  • Ветеринарномедицинска служба;
  • Законодателство в областта на ветеринарната медицина;
  • Лечение и профилактика на заразни и незаразни заболявания;
  • Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК);
  • Международно ветеринарномедицинско сътрудничество;
  • Видни ветеринарни лекари в духовната сфера и обществено-политическия живот;
  • Ветеринарномедицински научни и научно-популярни издания и др.

       

По време на Юбилейното ветеринарномедицинско изложение „БУЛВЕТ МЕДИКА“ през месец октомври 2016 г., със съдействието на Националния литературен музей (гр. София), в Музейната сбирка към ВМФ бе организирана експозиция по повод 50-годишнината от смъртта на писателя и ветеринарен лекар проф. д-р Димитър Димов.

      

Втора зала на Музейната сбирка е в процес на оборудване и художествено и техническо оформление.

Отговорник на Музейната сбирка:

д-р Александра Даскалова – тел. 042/699 549

 

Comments are closed