Синдикални организации

 

Синдикат НБС “ВОН” към КНСБ – доц. д-р Тодор Славов

Синдикат на СО на ВМФ към ФНСЗ при КНСБ – проф. д-р Красимира Узунова

Синдикат КНСБ към Федерацията на синдикатите в здравеопазването – доц. д-р Магдалена Платиканова

Синдикат СО „Подкрепа” за АФ – проф. дсн Васил Атанасов

Синдикат СО „Подкрепа” за ВМФ – гл.ас. д-р Камелия Стаматова

Синдикат СО “Подкрепа” към Здравеопазване – г-жа Марияна Дрянова

Синдикат СО “Подкрепа” за ФТТ, Ямбол – г-жа Жечка Йорданова

Comments are closed