Академичен съвет

Академичен съвет на Тракийски университет – състои се от 45 члена, избрани с тайно гласуване от Общото събрание на квотен принцип.

Членове на академичния съвет на Тракийски университет мандат 2019-2023 г.

   Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г.

   Решения от академичен съвет 2015 – 2019 г. 

   Решения от академичен съвет 2011 – 2015 г.

 

Comments are closed