Решения от академичен съвет 2015 – 2019 г.

Протокол N:1   15.12.2015 г. 

Протокол N:2   03.02.2016 г.

Протокол N:3   02.03.2016 г.

Протокол N:4   06.04.2016 г.

Протокол N:5   26.05.2016 г.

Протокол N:6   29.06.2016 г.

Протокол N:7   14.09.2016 г.

Протокол N:8   26.10.2016 г.

Протокол N:9   14.12.2016 г.

Протокол N:10   25.01.2017 г.

Протокол N:11   01.03.2017 г.

Протокол N:12   26.04.2017 г.

Протокол N:13   17.05.2017 г.

Протокол N:14   21.06.2017 г.

Протокол N:15   19.07.2017 г.

Протокол N:16   27.09.2017 г.

Протокол N:17  08.11.2017 г.

Протокол N:18  20.12.2017 г.

Протокол N:19  24.01.2018 г.

Протокол N:20  31.01.2018 г.

Протокол N:21  28.03.2018 г.

Протокол N:22  09.05.2018 г.

Протокол N:23 27.06.2018 г.

Протокол N:24 19.09.2018 г.

Протокол N:25 24.10.2018 г.

Протокол N:26 28.11.2018 г.

Протокол N:27 19.12.2018 г.

Протокол N:28 16.01.2019 г.

Протокол N:29 23.01.2019 г.

Протокол N:30 27.02.2019 г.

Протокол N:31 03.04.2019 г.

Протокол N:32 29.05.2019 г.

Протокол N:33 26.06.2019 г.

Протокол N:34 25.09.2019 г.

Протокол N:35 23.10.2019 г.

Comments are closed