Контролен съвет

 

Председател – доц. д-р Ангел Илиев Попхаритов – МФ

Зам.-председател – доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов – ВМФ

Членове на контролния съвет:

  1. доц. д-р Диян Михайлов Георгиев – АФ
  2. доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – АФ
  3. юдоц. д-р Георги Пенчев Георгиев – ВМФ
  4. доц. д-р Виолета Ил. Карцелянска–Станчева- ПФ
  5. доц. д-р Христо Атанасов Момчилов – СФ
  6. доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова – ФТТ, Ямбол
  7. Айлин Селим Сали, студент – МФ

 

Правилник за дейността на Контролния съвет на Тракийски университет

Решения

Отчет за дейността на  Контролния съвет  за периода 15.12.2015 – 30.10.2019 г.

Comments are closed