Контролен съвет

 

Председател – проф. дн Радостин Симеонов – ВМФ

Зам.-председател – доц. д-р Златин Златев – ФТТ

Членове на контролния съвет:

  1. проф. д-р Ивайло Сираков – АФ
  2. доц. д-р Николай Вълчев – АФ
  3. доц. д-р Дияна Владова – ВМФ
  4. доц. д-р Стефчо Радев – МФ
  5. доц. д-р Веселина Иванова- ПФ
  6. доц. д-р Николай Пенев – СФ
  7. Веселина Влайкова, студент – МФ

 

Правилник за дейността на Контролния съвет на Тракийски университет

Решения на Контролния съвет

Отчет за дейността на  Контролния съвет  за периода 15.12.2015 – 30.10.2019 г.

Отчет за дейността на  Контролния съвет  за периода 01.12.2019 – 01.06.2021 г.

Отчет за дейността на  Контролния съвет  за периода 01.07.2021 – 01.06.2022 г.

 

Comments are closed