Ректорско ръководство

    

Ректор

Проф. д-р Добри  Ярков

CV 

тел: (+359) 042 699 202

e-mail:rector@trakia-uni.bg;

           rector@uni-sz.bg;

            


    

Зам.-ректор по учебна дейност

Проф. дн. Нели Грозева 

CV 

тел: (+359) 042 699 201

e-mail: n.grozeva@uni-sz.bg


    

Зам.-ректор по научна и международна дейност

Проф. д-р Мирослав Карабалиев, дб

CV  

тел: (+359) 042 699 204

e-mail: miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

  

Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност

Проф. д-р Румен Бинев, двм

CV

тел: (+359) 042 699 203

e-mail: binew@abv.bg

 


   

Зам.-ректор по проектна дейност

Доц. д-р Емил Славов, дм

CV 

тел: (+359) 042 699 271

e-mail: emil.slavov@trakia-uni.bg

 

   

Главен секретар

Проф. д-р Ани Златева

CV  

тел: (+359) 042 699 205

e-mail: ani.zlateva@trakia-uni.bg 

 

   

 

   

Зам.-ректор Качество,  акредитация и следдипломна квалификация

Доц. д-р Генчо Вълчев

 

CV  

тел: (+359) 042 699 230
моб: (+359) 88 7900486
e-mail: gencho.valchev@trakia-uni.bg

Секретар на ректора

Станислава Карова

тел: (+359) 042 699 202 , факс: (+359) 042 672 009

e-mail: stanislava.karova@trakia-uni.bg

 

Вашият коментар