Индивидуален договор за мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации в Република България, Факултет Техника и технологии на Тракийски Университет Финансиран от Програма на Финансовия механизъм на ЕИП, EEA grants-Норвегия

Comments are closed