Индивидуален Договор за мобилност

Индивидуален Договор за мобилност на Договор за отпускане на финансова подкрепа за участие в учебна визита по  Програма " Учене през целия живот", Стопански Факултет на Тракийски Университет преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации в Република България, Ветеринарномедицински факултет на Тракийски

Comments are closed