Инструкция за кандидатстудентски прием 2020г. за подалите документи през бюрата или присъствено

На e-mail адреса, който ще въведете при попълването на по-долу приложения формуляр, ще получите съобщение от нас с име и парола за Ваш служебен е-mail адрес в trakia-uni.bg (университетска поща). Указания и инструкции за провеждането на кандидатстудентските изпити ще се изпращат на новосъздадената Ви университетска поща, в която ще може да влезете до няколко дни от изпращането на формуляра. Кандидатите, които завършват средно образование през настоящата 2019/2020 учебна година, и които не са представили диплома за средно образование при подаването на документите за кандидатстване, ще могат да изпратят дипломата си чрез формуляр, изпратен на университетската Ви поща. 

 Регистрация за получаване на университетска поща

 

 Изпращане на допълнителни документи за явяване на кандидатстудентски изпити

 

Ако не сте представили дипломата си при подаването на документите, можете да я изпратите онлайн през линка по-долу:

 

Изпращане на дипломата

 

Comments are closed