ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ВАЖНО: КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВЯТ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИТЕ / ТЕСТОВЕТЕ ДО 16,30 ЧАСА НА 20 ЮНИ 2023 Г. АКО КАНДИДАТИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА ПРИЛОЖАТ ДИПЛОМАТА СИ И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ОТ 10 КЛАС ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПОЛУЧАТ ДИПЛОМАТА СИ. 

КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ БЕЗ ДА СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ /ТЕСТОВЕ, МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 ЮНИ. 

 

ВАЖНО: КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ / ТЕСТОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 7,00 ЧАСА В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПРЕД ЮЖНИЯ ВХОД НА СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАРА ЗАГОРА (ако са посочили изпит, провеждащ се в Стара Загора) ИЛИ ПРЕД СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ГР. ЯМБОЛ (ако са посочили изпит, провеждащ се в гр. Ямбол).

 

ВАЖНО: За да извършите картово плащане е необходимо Вашата карта да поддържа 3D автентификация. Ако не сте активирали 3D автентификация – трябва първо да се обърнете към банката издател на Вашата карта

 

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

 

Моля преди да пристъпите към регистрацията да прочетете инструкцията по-долу.

 

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

  1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да да се регистрирате успешно.
  2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.
  3. Да си подготвите ясна снимка на двете страници (лице и гръб) от дипломата за средно образование, а за завършващите през текущата и миналата години и удостоверение за завършен първи гимназиален етап – трябва ясно да се виждат всички предмети и оценки. Ако все още не сте получили дипломата, сега може да се регистрирате, а да я прикачите по-късно.
  4. Да си подготвите цветна снимка на лицевата част на личната карта, на която да се виждат ясно трите имена, ЕГН и снимката.
  5. Да подготвите едно от двете:
  • Данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите таксата за явяването на изтитите 

 

ИЛИ

 

  • Да платите предварително таксата за явяването на изпитите на следната банкова сметка:

Тракийски университетРекторат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22 UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

 

ВАЖНО: При заплащане с платежно нареждане имайте предвид, че таксата за първия изпит е 50 лв., а за всеки следващ е 45 лв. Също така, при заплащане с платежно нареждане, моля в основанието за плащане да изписвате трите имена и ЕГН-то на кандидата.

 

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

 

ПЪРВА СТЪПКА – РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТ При тази стъпка трябва да попълните някои лични данни – трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидатстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирайте акаунта си от линка в съобщението.

 

ВТОРА СТЪПКА – КАНДИДАТСТВАНЕ При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

 

ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ – отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачвате цветна снимка на лицевата част на личната карта. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Ако възстановявате студентски права, маркирате съответното квадратче. Ако не ползвате някое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни.

 

ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ – отбелязвате начина, по който ще кандидатствате – с явяване на изпити, без явяване на изпити (само с ДЗИ и дипломни оценки) или възстановяване на студентски права по диплома (последното се отнася за студенти, които са загубили студентски права). Калкулаторът отдолу отчита маркираните полета и отбелязва сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна/дебитна карта ИЛИ чрез платежно нареждане (прикачвате и изпращате снимка на платежното нареждане).

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – тук имате две стъпки: 1. Попълване на данните на дипломата за завършено средно образование – година на завършване, сериен номер, регистрационен номер, дата на издаване и прикачвате направените снимки на дипломата и / или удостоверението. 2. Попълване на оценки от дипломата и/или удостоверението за завършен първи гимназиален етап. За кандидати, които са завършили средното си образование след 2008 година, данните се извличат автоматично от Министерството на образованието и науката. 

 

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ЖЕЛАНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – тук трябва да отбележите как желаете да участвате в класирането (само държавна поръчка, само платено обучение или и за двете) и да изберете желаните от Вас специалности, като ги влачите с мишката от ляво на дясно.

 

След запазване на данните, на екрана се визуализира файл, който трябва да си запазите на Вашия компютър и да разпечатате.

 

С това приключва Вашата онлайн регистрация за кандидатстване в Тракийски университет.

 

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

  1. В генерирания файл Вие получавате входящ номер, с който ще участвате на кандидатстудентските изпити/тестове и в класирането.
  2. Кандидатите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит / тест трябва да носят със себе си в деня на изпита / теста разпечатания документ.

 

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“-гр. Ямбол (ул. „Граф Игнатиев“ № 38), във Филиала ни в гр. Хасково (бул. „Съединение“ № 48).  Ако решите да подадете документите си за кандидатстване в тези пунктове, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място.

В бюрата на ЦКПИ също можете да подавате кандидатстудентски документи. Ако решите да посетите тези бюра, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място. Адресите на бюрата можете да намерите на следния линк: Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ

 

 

 

 

 

Успех!

Comments are closed