Информация за преместване на студенти

Заявления на студенти за промяна на специалност, форма на обучение, както и за преместване от/и в друго висше училище, ще се приемат и разглеждат по следния график:

  • До 13.07.2018г. – приемане на заявления
  • До 30.07.2018г. – разглеждане на заявленията в комисията по учебна дейност и изпращане за становище в основните звена.
  • До 15.08.2018г. – решения по заявленията
  • До 30.08.2018г. – записване или отписване на студентите

Заявленията се подават до Ректора на Тракийски университет (Студентски град)

 

Comments are closed