График за конкурсните изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2018/2019 г.

Comments are closed