График за конкурсните изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2019/2020 г.

Comments are closed