Такса за кандидатстване и обучение

Такса за кандидатстване за ОКС "Магистър" след висше образование – 50лв.

Годишни такси за обучение на студенти в ОКС "магистър", след висше образование

 

Comments are closed