Такса за кандидатстване и обучение

Такса за кандидатстване за ОКС "Магистър" след висше образование – 40лв.

Годишни такси за обучение на студенти в ОКС "магистър", след висше образование, приети държавна форма на обучение

Годишни такси за обучение на студенти в ОКС "магистър", след висше образование, приети платена форма на обучение

Comments are closed