Кандидатствай on-line

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за редовните кандидатстудентски изпити/тестове и за класиране за учебната 2016/2017 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите ТУК  (В случай, че нямате направена регистрация)

Вход за кандидат-студенти  (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу)

Инструкция:

 • Изберете “Прием on-line”
 • Изберете “Състезателен картон“
 • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
 • Изберете Състезателен картон

  • Попълнете личните си данни.
  • Обмислете желанията си – от реда им зависи класирането Ви. Попълнете колоната “ЖЕЛАНИЕ”, като номерирате желанията си в низходящ ред по сила: с номер 1 – първо (най-силно) желание, 2 – второ (по-слабо) желание и т. н.
  • Можете да избирате повече от един изпит/тест.

Такса за един изпит/тест и за класиране  – 30 лв., а за всеки следващ – 25 лв.

 • Оценките от дипломата НЕ се попълват от кандидат-студента, а от администратор.
 • Прикачете файловете на необходимите документи, като изберете „Прикачване на документи. (Диплома за средно образование)
 • Изберете „Запис“ и отпечатайте Състезателния картон и платежното нареждане ( Подпишете състезателния картон, сканирайте и прикачете ).

Платежното нареждане посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път.

Тракийски университет

IBAN    BG22 UNCR 76303100117613

BIG       BG22 UNCR

Уни Кредит Булбанк

Помощ при попълването може да намерите на „?“.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Състезателния картон и документ за самоличност.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

В деня на изпита/теста, след неговото приключване е необходимо да представите в стая № 201, Студентски град, сграда Ректорат  Състезателния картонплатежното нареждане (само за близнаците, заверена от банката– оригинал и копие), документ за самоличност и оригинали и копия на документите удостоверяващи предимството.

Успех!

 

Comments are closed