Кандидатствайте онлайн в Тракийски университет 2020г

ВАЖНО!!! До 5 юли 2020 г. продължава приемът на кандидатстудентски документи в структурите на Тракийски университет и в бюрата на ЦКПИ и НАПС за кандидати, които ще участват в класирането с оценки от ДЗИ или от оценки от предварителните изпити.

Подалите документи присъствено или в бюрата за прием на кандидатстудентски документи не трябва да кандидатстват повторно онлайн.

Инструкция за подалите документи присъствено или чрез бюрата 

 

Прочетете внимателно инструкцията,където трябва да пишете моля не използвайте латиница и следвайте eтапите за онлайн-кандидатстване в Тракийски университет:

 

1. Етап

  Отворете(напишете) с браузъра си следният адрес http://priem.uni-sz.bg.

Ще видите  екран , на които има две полета – потребителско име и парола.Натиснете бутона „Регистрация“ и попълнете всички данни в отворения формуляр.

След изпращане на формуляра системата ще Ви издаде линк и входящ номер, чрез които ще продължите към следващата стъпка.

Прочитайте внимателно всички съобщения, и запишете издадения Ви номер и паролата, посочени от системата.

 След като се регистрирате- Попълвате   полетата : име и парола  и натискате  ВХОД

Важно: На участниците в предварителните изпити се издават нови входящи номера, които са различни от входящите номера, с които участваха в тези изпити

 

Вход за подаване на документи ON-line

 

2. Етап

Избор на специалности, за които ще кандидатствате, и редовни изпити, на които ще се явявате.

Появява  се формуляр от 9 стъпки които трябва да изпълните (попълните)

Попълнете този формуляр от компютър, а не от телефон или таблет.

В следващия формуляр се влиза директно след приключване на Етап 1, или отново на адрес http:/priem.uni-sz.bg, като се попълват потребителското име и парола и се натиска бутона „Вход“.

Изпълнете последователно всички посочени стъпки. Можете да се връщате назад в стъпките, за да нанасяте корекции. Изборът на всяка съпка се запазва, което Ви дава възможност да излизате или влизате няколко пъти в системата, докато изпратите окончателния си избор.

 

След етап 2.

Получаване на университетски имейл.

На всички кандидати ще бъде издаден университетски имейл с разширение @trakia-uni.bg, чрез който ще става последващата комуникация и участието в онлайн приемните изпити, ако кандидатът ще се явява на такива.

 

3. Етап

Заплащане на такса за явяване на изпити.

По банков път се заплаща такса за регистирането и за явяването на редовните изпити. Таксата за регистриране и участие в класирането с явяване на един изпит, с оценка от предварителни изпити или с оценка от матура е 35 лева. За явяване на един редовен изпит не се дължи допълнителна такса. За всеки следващ изпит се добавят по 30 лева.

  Такса
Такса за прием на документи за класиране в специалностите на Тракийски университет и участие в нула или един редовен изпит Общо 35 лв.
Такса за прием на документи за класиране в специалностите на Тракийски университет и участие в два редовни изпита Общо 65 лв.
Такса за прием на документи за класиране в специалностите на Тракийски университет и участие в три редовни изпита Общо 95 лв.

 

Таксате се превежда по банков път на:

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC      UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Като основание за плащането да се посочи „Такса за КСК за входящ № ” и се посочи конкретния входящ номер на кандидата.

Важно: За участниците в предварителните изпити, които са решили да не се явават на редовните изпити също дължат такса в размер на 35лева .

 

Прикачването на платежния документ става само след влизане в създадения университетски акаунт с разширение @trakia-uni.bg, или в личен gmail-профил

 

Прикачете тук документа за платена такса

 

4. Етап

Изпращане на сканирано копие или снимка на дипломата за средно образование.

На университетските си пощи кандидатите ще получат линкове и допълнителни указания за изпращане на копие или снимки на дипломата за средно образование и евентуално на други допълнителни документи.

 

Прикачване на Дипломата за средно образование

 

 

 

 

 

 

Comments are closed