Кандидатствай в Тракийски университет

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за кандидатстудентски изпити/тестове за учебната 2018/2019 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (в случай, че нямате направена регистрация).

Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни

Вход за кандидат-студенти   (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу).

Инструкция:

 • Изберете “Прием on-line”.
 • Изберете “Състезателен картон“.
 • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
 • Избор на специалност и форма на обучение. Попълнете колоната „Желание“, като номерирате желанията си в низходящ ред по сила: с номер 1 – първо (най-силно) желание, с номер 2 – второ (по-слабо) желание и т.н.
 • Изберете кандидатстудентски изпит/тест (за специалност УЗД). 
 • Отбележете предимство за освобождаване от такса (ако имате такова).
 • Изберете вид такса за обучение.
 • Изберете „Запис“ и отпечатайте Състезателния картон и платежното нареждане (иконката на принтера вдясно на монитора). Платежното нареждане посочва сумата (в лв.), която трябва да преведете по банков път на следната сметка:

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

 1.        BG22UNCR
 2. БУЛБАНК
 • Прочетете внимателно декларациите на последната страница на Състезателния картон и ги попълнете и подпишете.
 • През иконката „Прикачване на документи“ вдясно на монитора прикачете сканирани: подписания Състезателен картон, диплома за завършено средно образование, документи, удостоверяващи предимството за освобождаване от такса, попълнена и подписана Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни, която можете да изтеглите от линка, посочен по-горе.

Помощ при попълването може да намерите на „?“.

Внимание! Желателно е таксата да бъда заплатена в същия или на следващия ден след попълването на картона. 

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Състезателния картонплатежното нареждане (заверенo от банката – оригинал и копие) и документ за самоличност.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Състезателния картонплатежното нареждане (само за близнаците, заверенo от банката– оригинал и копие), документ за самоличност и оригинали и копия на документите, удостоверяващи предимството.

Успех!

 

Comments are closed