Кандидатствай в Тракийски университет

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ON-LINE КАРТОН ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за предварителните кандидатстудентски изпити/тестове за учебната 2019/2020 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (в случай, че нямате направена регистрация)

Преди да пристъпите към попълването на Картона за предварителните изпити, моля запознайте се със съдържанието на Декларацията–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

Вход за кандидат-студенти   (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу)

Инструкция:

 • Поставете индикатора на мишката върху “Прием on-line” (горе в ляво на монитора).
 • Изберете “Картон за предварителен кандидатстудентски прием“
 • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
 • Изберете предварителен изпит/тест. Можете да избирате повече от един изпит/тест. (Такса за един изпит/тест – 30 лв., а за всеки следващ – 25 лв.)
 • Маркирайте вида предимство, ако ползвате такова или ако възстановявате студентски права.
 • Маркирайте, че сте съгласни със съдържанието на Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).
 • Изберете „Запис“ и отпечатайте Картона за предварителен кандидатстудентски изпит и платежното нареждане.

Платежното нареждане посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път.

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Помощ при попълването може да намерите на „?“.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпитплатежното нареждане (заверенo от банката – оригинал и копие) и документ за самоличност – оригинал и копие.

Внимание! Таксата за изпитите/тестовете трябва да бъда заплатена в същия или на следващия ден след попълването на картона. В случай, че таксата при онлайн кандидатстването не бъде платена до 2 дни преди датата на изпита/теста, за да може информацията да бъде обработена, оценката ще бъде обявена след плащане на таксата.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпитплатежното нареждане (само за близнаците, заверенo от банката– оригинал и копие), документ за самоличност и оригинали и копия на документите удостоверяващи предимството.

 

Успех!

Comments are closed