Кандидатствай в Тракийски университет

Редовни изпити

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за кандидатстудентски изпити/тестове за учебната 2019/2020 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (в случай, че нямате направена регистрация).

Преди да пристъпите към попълването на Състезателния картон, моля запознайте се със съдържанието на Декларацията–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

Вход за кандидат-студенти   (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу).

Инструкция:

 • Изберете “Прием on-line”.
 • Изберете “Състезателен картон“.
 • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
 • Избор на специалност и форма на обучение: Попълнете колоната „Желание“, като номерирате желанията си в низходящ ред по сила: с номер 1 – първо (най-силно) желание, с номер 2 – второ (по-слабо) желание и т.н.
 • Изберете кандидатстудентски изпит/тест. Можете да избирате повече от един изпит/тест. (Такса за един изпит/тест – 30 лв., а за всеки следващ – 25 лв.).
 • Отбележете предимство за освобождаване от такса (ако имате такова).
 • Изберете вид такса за обучение.
 • Сложете отметка, че сте съгласни със съдържанието на Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).
 • Сложете отметка chek-box пред следващите три декларации.
 • Изберете „Запис“ и отпечатайте Състезателния картон и платежното нареждане (иконката на принтера вдясно на монитора). Платежното нареждане посочва сумата (в лв.), която трябва да преведете по банков път на следната сметка:

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • През иконката „Прикачване на документи“ вдясно на монитора прикачете сканирани: диплома за завършено средно образование (само в случай, че дипломата не се визуализира при попълването на Състезателния картон), документи, удостоверяващи предимството за освобождаване от такса (само ако имате такова предимство).

Помощ при попълването може да намерите на тел. 0882 552 256.

Внимание! Таксата за кандидатстване трябва да бъде платена в същия или на следващия ден от попълването на Състезателния картон.

В дена на изпита/теста трябва да бъдете пред сградата на провеждане на изпита/теста в 7,00 часа. Необходимо е да носите: Състезателния картон, документ за самоличност и синьо пишещи химикалки.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Успех!

Comments are closed