Кандидатствай в Тракийски университет

Предварителни изпити

 

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Това е форма за онлайн регистрация за предварителните кандидатстудентски изпити/тестове за учебната 2018/2019 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (В случай, че нямате направена регистрация)

Вход за кандидат-студенти   (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу)

Инструкция:

  • Изберете “Прием on-line”
  • Изберете “Картон за предварителен кандидатстудентски прием“
  • Изберете символа  „+” вдясно на екрана.
  • Изберете предварителен изпит/тест. Можете да избирате повече от един изпит/тест. (Такса за един изпит/тест – 30 лв., а за всеки следващ – 25 лв.)
  • Изберете „Запис“ и отпечатайте Картона за предварителен кандидатстудентски изпит и платежното нареждане.

Платежното нареждане посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път.

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Помощ при попълването може да намерите на „?“.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпитплатежното нареждане (заверенo от банката – оригинал и копие) и документ за самоличност.

Внимание! В случай, че таксата при онлайн кандидатстването не бъде платена до 2 дни преди датата на изпита/теста, за да може информацията да бъде обработена, оценката ще бъде обявена след плащане на таксата.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за участие в конкурса се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
  • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
  • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

В деня на изпита/теста е необходимо да носите Картона за предварителен кандидатстудентски изпитплатежното нареждане (само за близнаците, заверенo от банката– оригинал и копие), документ за самоличност и оригинали и копия на документите удостоверяващи предимството.

Успех!

 

 

Comments are closed