Класиране общежития 2021/2022 г.

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ ВЪПРОСИ НАСТАНЯВАНЕТО В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ, КАКТО СЛЕДВА: 

ЗА ГОРНИ КУРСОВЕ – от 08 септември (сряда) до 10 септември (петък)   

СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ УВЕРЕНИЕ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ДЕКАНАТ ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ И БРОЙ НА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ, И СПРАВКА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БЛОКА ЗА НЕДЪЛЖИМИ СУМИ И ИМУЩЕСТВО (ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИВЯЛИ НА ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА 2020/2021 ГОДИНА)    

 

ЗА ПЪРВИ КУРС –  Настаняването на студентско общежитие за първокурсниците ще се извърши на 11-ти и 12-ти септември 2021 (събота и неделя) от 7.30 часа. Първокурсниците трябва да дойдат в стая 200 за получаване на настанителна заповед. Стая 200 се намира в сградата на Ректората (Студентски град)-западен вход. Студентите трябва да носят 2 снимки (паспортен формат) и около 160 лв.

ВАЖНО: ПОРАДИ ИЗВЪРШВАЩ СЕ В МОМЕНТА РЕМОНТ В ЕДИН ОТ БЛОКОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ, ИМА НЕДОСТИГ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ-ПЪРВОКУРСНИЦИ. ЗАТРУДНЕНИЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ. ОЧАКВА СЕ ОТ 1 ОКТОМВРИ ЕДИН ОТ ВХОДОВЕТЕ ДА Е ЗАВЪРШЕН И ДА ПРИЕМА СТУДЕНТИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА МОЛБАТА НИ КЪМ СТУДЕНТИТЕ-ПЪРВОКУРСНИЦИ, КОИТО СА ОТ РЕГИОНА И ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПЪТУВАТ, ИЛИ СТУДЕНТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ОТСЕДНАТ ПРИ СВОИ РОДНИНИ ИЛИ ПОЗНАТИ, ДА ДОЙДАТ ДА СЕ НАСТАНЯТ СЛЕД ПЪРВИ ОКТОМВРИ.  ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕДИМСТВА ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО СЪГЛАСНО АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (от многодетни семейства, с един или двама починали родители, с решения от ТЕЛК и т.н. ), ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СЪБОТА (11 СЕПТЕМВРИ) ДО 12 ЧАСА, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДИМСТВОТО СИ.

КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ДО 1 ОКТОМВРИ МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ ХОСТЕЛ „ПЕНЕВ“, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „АНТОН МАРЧИН“ № 51. ЦЕНАТА НА НОЩУВКАТА ТАМ Е 19.50 ЛВ.

Класиране първи курс

Класиране горни курсове

Comments are closed