Класиране общежития

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ:

  • УВЕРЕНИЕ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ.

Ще се настаняват студенти с най-много неположени 2 изпита.

  • ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИВЯЛИ НА ОБЩЕЖИТИЕ – СПРАВКА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БЛОКА ЗА НЕДЪЛЖИМИ СУМИ И ИМУЩЕСТВО.

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

На вниманието на всички студенти от първи курс !

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За да се настаните в общежитие е необходимо на 15 или 16 септември 2018 г. да дойдете в стая № 200 на Ректората – Студентски град и да получите настанителна заповед.

При настаняването ще са Ви необходими 2 броя снимки и сума от около 150 лв. за заплащане на два наема и депозит за учебната година.

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

 

Класиране първи курс.

Класиране горни курсове.

Второ класиране

Comments are closed