Конкурси за асистент – архив 2015 г.

Дата на обявата: 08.04.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Специални отрасли (коне)“ – един.

Стопански факултет в професионално направление 4.5. Математика по „Математика“ – един.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 80/08.04.2015 г.

Документи – във факултетите, Студентски град.

АФ – тел. 042/699 300

СФ – тел. 042/699 403

 

Дата на обявата: 04.03.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в: професионално направление 5.1. Машинно инженерство по: „Автомобили, трактори и кари“ – един; „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един; „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ – един; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“, всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 50/04.03.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев, тел. 046/669181.

 

Дата на обявата: 19.01.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в: професионално направление 7.1. Медицина по: „Фармакология“ – един; “Клинична лаборатория“ – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве по: „Теория и методика на кинезитерапията“ – един; „Теория и методика на кинезитерапията (медицинска рехабилитация и ерготерапия) – един, всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 13/19.01.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

Comments are closed