Контакти

Аграрен факултет – Ст. експерт УД Нина Пенева – ет. 4, ст. 410, тел. 042/ 699 387 nina.peneva@trakia-uni.bg

Ветеринарномедицински факултет – Ст. експерт КК: Любомир Иванов, ет. 5, ст. 583, тел. 042/ 699 690 е-mail: vmfedu@uni-sz.bg

Медицински факултет

Инспектор „Медицина”  и "Управление на здравните грижи":

         Лия Николаева Стоилкова            e-mail: liyastoilkova@mf.uni-sz.bg'

         ет.1 , ст.3, тел. 664 209               е-mail:  liya.stoilkova@trakia-uni.bg'

Старши експерт УО "Медицинска сестра" и "Акушерка":

         Ася Димитрова                             e-mail: a.dimitrova@mf.uni-sz.bg

ет.1, ст.3, тел. 664 209

Старши експерт УО  „Социални дейности” – бакалаври и магистри :

         Иванка Минчева                           e-mail:  imincheva@mf.uni-sz.bg

ет.1, ст.4, тел. 664 333                         e-mail:  ivanka.mincheva@trakia-uni.bg

Старши експерт УО и "Чуждестранни студенти":

         Милка Цвяткова                           e-mail: academ@mf.uni-sz.bg

ет.1, ст.4, тел. 664 204                         e-mail:  milka.tsvyatkova@trakia-uni.bg

Старши експерт Учебен отдел

          Л.Томова                                    e-mail: tomova@mf.uni-sz.bg

ет.2, ст.34, тел. 664 458                        e-mail:  lyubka.tomova@trakia-uni.bg

 

Педагогически факултет – Галя Кючукова, тел. 042 /640 846; 613 764; 042/ 613 762; 042/ 613 763

Стопански факултет – Стоянка Каменова,  ет. 1 ст. 143 ,тел. 042/ 699 420

Факултет "Tехника и технологии" – Ямбол – инж. Стойка Георгиева Милушева – ст. 231, тел. 046/ 66 91 82, e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Comments are closed