Контакти

Аграрен факултет – Нина Пенева – ет. 4, ст. 410, тел. 042/ 699 311

Ветеринарномедицински факултет – Ст. експерт КК: Любомир Иванов, ет. 5, ст. 583, тел. 042/ 699 690 е-mail: vmfedu@uni-sz.bg

Медицински факултет –  Иванка Минчева  ет.1, ст.4, тел. 042/ 664 333  e-mail: imincheva@mf.uni-sz.bg, e-mail: ivanka.mincheva@trakia-uni.bg

Педагогически факултет – Галя Кючукова, тел. 042 /640 846; 613 764; 042/ 613 762; 042/ 613 763

Стопански факултет – Стоянка Каменова,  ет. 1 ст. 143 ,тел. 042/ 699 420

Факултет "Tехника и технологии" – Ямбол – инж. Стойка Георгиева Милушева – ст. 231, тел. 046/ 66 91 82, e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Comments are closed