Алианс на знанието в предприемачеството в областта на екоиновациите за стимулиране на конкурентоспособността на малките и средни предприятия

A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)

Проектът SMecoMP е финансиран по програмата Interreg Balkan-Mediterranean и има за цел да създаде силен и устойчив съюз на знанието между висшите учебни заведения, центровете за професионално обучение и малките и средни предприятия в областта на предприемачеството, да насърчи еко-иновациите и тяхното управлението чрез разработване на солидни научни изследвания и обмяна на опит и най-добри практики и използване на иновативни инструменти и методи за образование и обучение.

Общата цел е да се подобри качеството на образованието и да се повиши конкурентоспособността на МСП в програмната област.

Проектът е на стойност 945 510,78 € и включва следните партньори:

  • UNIVERSITY OF MACEDONIA;
  • FEDERATION OF INDUSTRIES OF NORTERN GREECE;
  • BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION  ;
  • TRAKIA UNIVERSITY;
  • ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY-BITOLA, FACULTY OF ECONOMICS-PRILEK      ;
  • AGENCY FOR PROMOTION OF THE ENTREPRENEURSHIP OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA;
  • CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;
  • CYPRIOT ENTERPRISE LINK;
  • The Youth Entrepreneurship Club (Club NE);
  • The Chamber of Ioannina unified commerce-industry & professions-crafts (CCCI).

Comments are closed