Материали за Общото събрание – 2022

 

т.1 Доклад на Ректора

т.2 Отчет на КС

т.3 Правилник на АФ

т.3 Правилник на ВМФ

т.3 Правилник на МФ

т.3 Правилник на ПФ

т.3 Правилник на СФ

т.3 Правилник на ФТТ

т.3 Правилник на МК

т.3 Правилник на ДИПКУ

т.3 Правилник на УВБК

т.3 Промени в ПСД ТрУ

 

Comments are closed