EURAXESS Bulgaria

“ К А Р И Е Р А   З А  Н О В А  Е R А“

Програма за 26 октомври 2017година в Тракийски университет – Ст.Загора.

За проведеното събитие виж тук.
 

ЕURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията.

EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

  1. Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.,   
  2. Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко,
  3. Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти,
  4. Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS.

Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, ТрУ-Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстър, където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

Контактното лице към УНСС предоставя освен това и специализирана информация във връзка с интелектулната собственост.

Всички EURAXESS услуги са безплатни.

 

 

Comments are closed