Настаняване горни курсове

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО СТУДЕНТИТЕ ОТ ГОРНИТЕ КУРСОВЕ  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯТ:

  • УВЕРЕНИЕ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ ЗА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ И БРОЙ НА НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Ще се настаняват студенти с най-много неположени 2 изпита.

  • ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ЖИВЯЛИ НА ОБЩЕЖИТИЕ – СПРАВКА ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БЛОКА ЗА НЕДЪЛЖИМИ СУМИ И ИМУЩЕСТВО.

 

ВАЖНО! СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ, ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ НА 13 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК) СЛЕД 12 ЧАСА.

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

Comments are closed