Настаняване първи курс

На вниманието на всички студенти от първи курс !

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За да се настаните в общежитие е необходимо на 14 или 15 септември (събота и неделя) 2019 г. да дойдете в стая № 200 на Ректората – Студентски град и да получите настанителна заповед.

При настаняването ще са Ви необходими 2 броя снимки и сума от около 150 лв. за заплащане на два наема и депозит за учебната година.

ОТ КОМИСИЯТА ПО СБВ

Comments are closed