Европейски проект по програма за професионално обучение Леонардо Да Винчи:“Квалификация на специалисти, разпространяващи знания за обгрижване на хора с деменция”

В Медицински факултет на Тракийски Университет се реализира Европейски проект по програма за професионално обучение Леонардо Да Винчи:

“Квалификация на специалисти, разпространяващи знания за обгрижване на хора с деменция”

Проектът се реализира от представители на 
5 страни-членки на ЕС

  • Германия
  • България
  • Испания
  • Полша
  • Румъния

Участващи организации:
Водещ партньор: Фондация AWO – Нордхесен, Бюро за изпълнение на проекти –гр. Касел, Германия
Участници:
1. Университет Бремен, Научно-изследователски институт -гр. Бремен, Германия
2. Фондация AWO Дом за стари хора – гр.Бременхафен, Германия
3. Тракийски Университет, Медицински Факултет гр. Стара Загора, България
4. Фондация –AWO България гр. София, България
5. Институт за приложна социология и психология гр. Барселона, Испания
6. Университет Аутонома гр. Барселона, Испания
7. Фондация “Петру Варстиникулу” гр. Клуш Напока, Румъния
8. Трансилвански Университет гр. Клуш Напока, Румъния
9. Горнославски Педагогически Университет гр. Мисловице, Полша
10. Фондация за социални услуги гр. Щетин, Полша

Продължителност на проекта: 
2 години

  • Начало – октомври 2008г.
  • Край – октомври 2010г.

Стара Загора ще бъде домакин на работните срещи през май 2010 година.

Организационен екип за България:
    Доц. Е. Христакиева – координатор 
    Доц. М. Петкова 
Проекта ще се реализира с преподаватели на Медицински факултет на Тракийки Университет и Университетска болница Стара Загора.

Цели: 
Изработване на единен Европейски стандарт в обучението на специалисти, обгрижващи стари хора с деменция.

Очаквани резултати:

  • Европейски сертификат за квалификация в сферата на грижи за болни с деменция за студентите, които ще преминат обучение в рамките на проекта.
  • Учебни програми, отговарящи на Европейския стандарт в обучението на студенти – медицински сестри и социални дейности в обгрижване на хора с деменция.
  • Възможности за провеждане на обучение в тази сфера в системата на СДК на Ръководителите на заведения за стари хора и хора с деменция, както и на работещи в тази сфера.

В дългосрочен план, в партньорство с Община Стара Загора и други общини в Област Стара Загора, се очаква да бъдат осигурени условия за подобряване качеството на живот за хората с деменция чрез разкриване на нови социални заведения и работни места за домашен и институцианален патронаж с подготвени по европейски стандарт с европейски сертификат специалисти в тази сфера. 
Това е третият успешен Европейски образователен проект в областта на подготовка на гериатрични специалисти и подобряване качеството на живот на възрастни хора и хора с деменция в социалните заведения.

http://www.adem-online.eu/

Comments are closed