Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“

Тракийски университет – гр. Стара Загора

Национален център за професионално обучение и компетентност "Америка за България"

782,500 лв.

юни 2014 – юни 2017

Този проект е насочен към създаването на първия по рода си Национален център за професионално обучение и компетентност, който ще предоставя широк набор от услуги в сектор животновъдство (вкл. говедовъдство, овцевъдство, козевъдство ибиволовъдство). Целта е да се превърне в център, където производители и различнипрофесионалистиот сектора ще могат да намерят цялата необходима експертиза и инфорфация на едно място, като работят с най-добрите специалисти от страната и чужбина. Центърът ще бъде автономна структура към Тракийския университет (ТУ), която ще генерира приходи и ще има възможност дасе развива и работи независимо в дългосрочен план.   

Структурата на Центъра ще включва:

Звено за Консултантски услуги – ще осигурява професионална съветническа дейност за различните сектори на животновъдството.

Звено за Практически обучения и повишаване на квалификацията –ще обслужва както частния сектор, така и студентите, като организира и провежда специализирани обучения за модерни производствени практики и повишаване на професионалната квалификация.

Звено Кариерно развитие – ще свързва завършващите студенти от ТУ с бизнеса. Там ще се организират трудови борси; ще осигурява места за провеждане на стажове и практики, както и съдействие на студентите в процеса на търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване, кариерно консултиране и т.н.

Звено за Аграрни политики, икномически анализи и проучвания – ще разработва различни пазарни проучвания и анализи (търсене и предлагане, местни пазари, изкупни цени на мляко, месо, живи животни, фуражи и т.н.), и ще работи активно с институциите при формиране на националните политики в сектор животновъдство.

Comments are closed