Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ – Европейски социален фонд, МОМН

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-3.3.06

“Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Наименование на проекта: Разширяване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите: биоорганична химия, молекулярна патология и полимерни биоматериали,  за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления: нови материали, здраве и качество на живота.
 

Обяви

Информационна брошура

Информация за проекта

Отзиви

Comments are closed