Университетски проекти

 – Научни проекти

– Формуляр за регистриране в информационната система на научната дейност в Република България,  създадена и поддържана от Фонд „Научни изследвания”, в съответствие с чл.19 от Закона за насърчаване на научните изследвания /Изтегли от тук/

Договори и анекси

 

Comments are closed