Университетски научни проекти

 Научна сесия – 2023 година

 

 

Съгласно заповедта на Ректора, проектните предложения трябва да се подадат в хартиен вариант в деловодставото на стуктурното звено и в електронен вариант на уеб-страницата на университета до 16:00 часа на 02 март 2023 год.
 

Подаване на електронен вариант на проектното предложение


 

Нормативни документи

 

Резултати от сесията през 2022 год.

 

 

 


 

 

Comments are closed