Университетско издателство

Издателски борд на Издателство „Тракийски университет“

 

TRAKIA UNIVERSITY PRESS

 

Председател

доц. Ани Златева

главен секретар на ТрУ

Зам.-председател

проф. Мирослав Карабалиев

зам.-ректор НМД и главен редактор на Trakia Journal of Sciences

Членове:

проф. Ивайло Сираков

АФ, главен редактор на Agricultural Science and Technology

проф. Анелия Миланова

ВМФ, главен редактор на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

доц. Иванка Шивачева

ПФ, главен редактор на Yearbook of the Faculty of Education / Годишник на ПФ

доц. Златинка Казлачева

ФТТ, главен редактор на Applied  Researches in Technics, Technologies and Education

проф. Галя Кожухарова

ДИПКУ, главен редактор на Електронно списание "Педагогически форум"

Доц. Таня Танева

Стопански факултет

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

 

Председател

доц. Ани Димова Златева

гл. секретар на ТрУ

Членове:

 1. проф. Васил Костадинов Атанасов – АФ
 2. доц. Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ
 3. доц. Николай Димитров Димитров – МФ
 4. ас. д-р Теодора Георгиева Илиева – ПФ
 5. доц. Таня Гочева Танева – СФ
 6. доц. Златинка Иванова Казлачева – ФТТ
 7. ас. д-р Николай Атанасов – ДИПКУ
 8. г-жа Нели Динева – Медицински колеж
 9. г-н Тодор Кожухаров – Филиал, Хасково
 10.  г-жа Желка Иванова Даковска – ЦУБ
 11.  д-р Ваня Константинова Буюклиева – Ректорат

 

Контакти:
доц. д-р Ани Златева
тел: +359 042 699 205
e-mail: ani.zlateva@trakia-uni.bg
 

д-р Ваня Буюклиева тел: +359 042 699 212
e-mail: tjs@uni-sz.bg

 

Правилник за дейността и управлението на академично издателство на Тракийски университет

 

Comments are closed