НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора организира за поредна година научен семинар на тема „НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ“.

Семинарът се проведе на 31 май  2019 г. /петък/ от 11.00 часа в конферентната зала на хотел «Калиста» – Старозагорски мин. бани. На семинара  беше представена научноизследователската дейност на Тракийски университет пред представители на академичната общност, бизнеса и медиите. Пленарен доклад на тема „Ролята на интелектуалната собственост за повишаване ефективността на трансфера на технологии и комерсиализацията на резултатите от научните изследвания“  изнесе проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката.

В своята презентация проф. дхн Веселина Гаджева, зам.-ректор НИМД представи  постигнатите резултати на учените от Тракийски университет за 2018 г., които ще бъдат определящи за  мястото на Тракийски университет в научния рейтинг на българските университети и научни организации.

На тържествената вечеря бяха връчени награди от ректора проф. Иван Въшин на учените от Тракийски университет с най-голям принос в публикационната активност на Университета през 2018 год. С благодарствени сертификати за ползотворно сътрудничество през годините бяха отличени и представители на бизнеса и медиите.

Презентация на проф. Гаджева

Списък  на публикациите на преподавателите от Тракийски университет в SCOPUS  за 2018 година, изготвена към 29 март 2019 година

 Списък на публикации  на преподавателите от Тракийски университет за 2018, реферирани в Web of Science, изготвен към 29 март 2019

 Разпределение на точките

Comments are closed