Контакти

Ръководител: проф. Георги Иванов,
тел: 664 417, 699 224; e-mail: georgiiv@mail.bg


Пламена Иванова – главен експерт по качество на обучението,
тел: 699 224; e-mail: pivanova@uni-sz.bg

Comments are closed